Serveringsrummet 1980.
Den nuvarande ungdomslokalen byggs, tidigt 1950-tal.
 
Lappfjärd ungdomsförenings första lokal ses på bilden nedanför.